Tangens

Overstaande rechthoekszijde o Gonio driehoek
Tangens ∠ α =
=
Aanliggende rechthoekszijde a

Tg 0° = 0

1
Tg 30° =
= 0,5774
3

1
Tg 45° =
= 1,0000
1

3
Tg 60° =
= 1,7321
1

Tg 90° = (grenswaarde)

Neemt de ∠ toe van 0° - 90° dan stijgt de Tangens waarde en loopt van 0 - ∞.

Ook voor stompe ∠ ∠ is een Tangens waarde gedefinieerd met dezelfde afspraak als bij Cosinus. Dus

Tg 111,1° = - Tg 68,9° = -Tg 68° 54' = -2,5916

Bedenk dus wel dat we bij het opzoeken van één of andere Gonio waarde bij dergelijke hoeken niet overschakelen naar een andere verhouding. Dus zoeken we een Tangens dan houden we een Tangens.

Maar men zal dan bij Tg 68° 54' een getal vinden die ook behoort bij een Cotangens van het complement, dus Cotg 21° 6'.

Tangens Calculator

Feb 17 2021 05:38:45