Sinus

Overstaande rechthoekszijde o Gonio driehoek
Sinus ∠ α =
=
Hypothenusa h

Sin 0° = 0

1
Sin 30° =
= 0,5000
2

1
Sin 45° =
= 0,7071
2

3
Sin 60° =
= 0,8660
2

Sin 90° = 1 (grenswaarde)

Neemt de ∠ toe van 0° - 90° dan zal die verhouding ook groter worden maar niet evenredig met die ∠.

Dus bij een bepaalde ∠ behoort een bepaalde Sinus waarde.

Voor tussenliggende waarden heeft men de tabellen nodig.

Voor Sinus 15° vinden we 0,2588.

Ook voor stompe ∠ ∠ tussen 90° en 180° heeft men Sinus waarden gedefinieerd met de volgende afspraak:

De Sinus van een ∠ en zijn complement hebben eenzelfde waarde.

Dus Sinus 100° is de Sinus van 80° = 0,9848.

Sinus Calculator

Feb 17 2021 05:38:45