Opgaven

Opgave 1

Sin 118° 16' = Sin 61° 44' = Sin 0,8808

Cos 68° 13' = Cos 0,3711

Cotg 45° 45' = Cotg 0,9742

Tg 145° 10' = - Tg 34° 50' = - Tg 0,6959

Tg α = 1,2345 = Tg 50° 59'

Cotg α = 0,5432 = Cotg 61° 29'

Cos α = 0,6789 = Cos 47° 15'

Sin α = 0,3456 = Sin 20° 13'

Cos α = 0,2345 = Cos 76° 26'

Opgave 2

Van een Δ is de overstaande rechthoekszijde 5 cm en de aanliggende rechthoekszijde 6 cm.

Bereken de kleinste ∠.

Kiest men Tangens α, dan krijgen we

5 Opgave 2
Tg α =
= Tg 0,8333 = 39° 48'
6

Kiezen we voor Cotangens α, dan krijgen we

6
Cotg α =
= Cotg 1,2000 = 39° 48'
5

Bereken de lengte van de Hypothenusa.

Kiest men Sinus α, dan krijgen we

5 5
Sin 39° 48' =
= 0,6401 → h =
= 7,81 cm
h 0,6401

Kiest men Cosinus α, dan krijgen we

6 6
Cos 39° 48' =
= 0,7682 h =
= 7,81 cm
h 0,7682

Meer Goniometrie opgaven en lesstof vind je op de onderwijspagina van de ➠ NSA, the National Security Agency. In de rechter kolom op die pagina staan links naar de diverse Learning Units voor het type onderwijs.

Een gratis cursus, in het Engels, kan je bij ➠ KhanAcademy volgen.

Feb 17 2021 05:38:44