Cosinus

Aanliggende rechthoekszijde a Gonio driehoek
Cosinus ∠ α =
=
Hypothenusa h

Cos 0° = 1

Cos 30° = 3 = 0,8660

2

Cos 45° = 1 = 0,7071

2

Cos 60° = 1 = 0,5000

2

Cos 90° = 0 (grenswaarde)

Neemt de ∠ toe van 0° - 90° dan daalt een Cosinus, maar niet evenredig met die ∠.

Dit verloopt net andersom dan bij de Sinus en de oorzaak hiervan zit in de definities.

Men zal nu krijgen dat bijvoorbeeld

Sin 73° = Cos 17°

en hiervan is bij de meeste tabellen gebruik gemaakt.

Zo is dan in de tabellen een Sinus kolom van bovenaf bekeken een Cosinus kolom van onderaf gelezen.

Men vindt dan Sin 73° ook bij Cos 17° = 0,9563.

Is de ∠ stomp dan is daarvoor een Cosinus waarde gedefinieerd, maar die is dan negatief. Men heeft de afspraak gemaakt dat de Cosinus van een ∠ en zijn supplement tegengesteld zijn in waarde.

Cos 166,6° = Cos -63,4° = -Cos 63° 24' = - 0,4478

Vooral bij het terugzoeken van zo'n Cosinus bestaat de neiging om de minuten te nemen aan de verkeerde kant.

Dikwijls neemt men ook de verkeerde kolom.

Cosinus Calculator

Feb 17 2021 05:38:42